Historie

Historie:


Oldboys stifter den 18. januar 1917:


Stiftende generalforsamling holdtes Viggo Chr. Hansen som dirigent, vedtoges følgende love på stiftelsesmødet.

Torsdag den 1. februar forsattes generalforsamlingen i Brønshøj Tivoli.

Klubben var vært ved fint kaffebord. Til første bestyrelse valgtes Hans Jørgen Jarlnæs som formand, H. Nicolaisen som kasserer og Westphall, Schioldam og Alex Hansen som repræsentanter.


Før stiftelsen er 1916: På initativ af H. J. Jarlnæs med de tiloversblevne, og ældre medlemmer af "Døvstummania" som stiftere, som var tilstede på det forberedende møde den 5. december 1916. Carl Theodor Petersen, V. Chr. Hansen, Peter A. Carlsen, Otto Hansen, Peter Christiansen, Georg Bay, Sten Krüger, Jens Ole Nielsen, Folmer Jensen, Erik Krüger, J. Westphall, Axel Hansen, desuden var følgende tilstede Carl Becker og Ove Schioldam. H. J. Jarlnæs gav en redegørelse hvorfor man ønskede at stifte den ny klub nemlig konflikten med de unge i "Døvstummania" drivfjederen var nok den at de unge selv vil regere man burde da lade dem sine kræfter, men burde ikke slå hånden fra dem, dette opnåede vist bedst ved dannelsen af "Døvastummania"s Oldboys. En selskabelig klub for ældre sportsmænd der skulle knytte sammen ved selskabelig samvær turist ture, foredrag og stedse have et vågent øje for de unge og idrættens fremme blandt disse. For at bevare enigheden blandt døvstumme Københavnske idrætsmænd, var derfor "Døvstummania"s bestyrelse bliver enige om at træde tilbage, den nye splittelse klub "Hellas" skulle overtage navnet. "Døvstummania" og arve alle dets rettigheder pokaler, papir, stempler etc. Undtagen kassebeholdningen, som skulle gå over som grundfond for "Oldboys". Ved et møde den 29. november 1916 med "Hellas"s bestyrelse anbefalede disse forslag og på en generalforsamling den 7. december 1916 vedtoges det enstemning. De døvstumme idrætsmænd, var derefter igen samlet enighed under prøvede navn "Døvstummania"


Disse protokoller og andre ting er forsvundet i mellemtiden, finder videre. Midlertligt.